02 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανύψωση και μεταφορά υγρών αποβλήτων

Η βαθιά γνώση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανύψωση του νερού μας επιτρέπει να διαθέσουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε, με υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση, καθοδηγώντας στην επιλογή προϊόντος και στις καταλληλότερες λύσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την ευελιξία και την οικονομία χρήσης.

ΛΗΨΗ PDF
03 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βιολογικός Καθαρισμός

Η Caprari προμηθεύει ηλεκτρικές αντλίες για χρήση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ειδικότερα σε εφαρμογές προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, τριτοβάθμιας επεξεργασίας και απολύμανσης.

Η Caprari εξασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων στον χρόνο και παρέχει συντήρηση τύπου FULL SERVICE.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
04 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Όμβρια ύδατα

Η απόρριψη των ομβρίων υδάτων αφορά άμεσα την ασφάλεια των φυσικών υποδοχέων και ολόκληρου του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης, από το δίκτυο έως τις τοπικές εγκαταστάσεις καθαρισμού. Υπάρχουν δύο βασικές αιτίες ρύπανσης των ομβρίων υδάτων: οι εισροές που προέρχονται απευθείας από το έδαφος και, σε μικρότερο βαθμό, από την ατμόσφαιρα.

ΛΗΨΗ PDF
05 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Mixoflush

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.

Η ανάγκη διατήρησης της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των αποχετευτικών αντλιοστασίων κατέστησε απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτόματου καθαρισμού.

ΛΗΨΗ PDF
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάντε λήψη της
τεκμηρίωσης

ΛΗΨΗ