Έτοιμοι

για το μέλλον!

Για την κάλυψη των αναγκών μιας αγοράς που παρακολουθεί όλο και περισσότερο την εξοικονόμηση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος, η Caprari παρουσιάζει τη νέα σειρά ηλεκτρικών αντλιών K+ Energy
Το ίδιο μοντέλο ηλεκτραντλίας
για όλες τις εφαρμογές!